Wednesday 10 September 2008
100% är godtagbart

Mycket har hänt den senaste tiden och just nu sitter jag på flygplatsen i Philadelphia och går igenom helgens möten. Valet att stå över de tre sista deltävlingarna i Brittiska Formula 3 innebär inte att jag skall sitta i en skön soffa framför tv:n resten av hösten och vänta ut framtiden. Beslutet att göra denna manöver växte hastigt fram efter racenhelgen på Spa-Francorchamps. Jag står fast i min övertygelse att detta är rätt beslut. Många kan tycka att det är ett konstigt "move" då vi trots allt låg sexa i mästerskapet. För mig handlar det inte om att bara fortsätta för att det är extremt kul. Det handlar om att komma någonstans och då gäller regeln: 99 procent är lika med noll, 100 procent är det enda som är godtagbart. Det har aldrig varit någon hemlighet att vi kört på mycket låg budget under dessa år utomlands. Detta har gett mig extra motivation i många lägen. Dock vore det dumt att lägga mer pengar på att harva runt utan istället tänka framåt och skapa nya förutsättningar. Detta är på gång:

Sedan en vecka tillbaka har jag varit i Chicagotrakten för att se Indy Racing League och Indy Lights. Då jag inte har någon manager och för den delen heller ingen aning om racing borta i staterna packade jag en väska och for över. Jag har tillbringat hela helgen i och utanför depån på ChicagoLand Speedway där Scott Dixon blev mästare för andra gången. Nya kontakter har knutits och det är med många positiva intryck jag lämnar USA. I Europa börjar det hända en hel del intressanta saker. Det har precis blivit klart att en ny GP3 serie skall köras från och med 2009. Denna serie kommer att köras i samband med Formula 1 och GP2 vilket i dagsläget är intressant för min del. Vidare är en Formula 2 serie i startgroparna och om jag får reda på lite mer konkreta planer angående denna så borde även den ses som högintressant. Ett GP2 test ligger också högt på önskelistan. Var, och i vad jag landar, är dock för tidigt att säga.

Snabba hälsningar

Seb
100% is acceptable

A lot has happened lately and I am now sitting at the Philadelphia airport going through the meetings from today. The choice to sit out the three last race weekends in the British Formula 3 championship didn´t mean sitting at home in a comfy couch the rest of the fall, just waiting for the future to happen. The decision to step down grew quickly after the race weekend at Spa-Franchorchamps. I stand solid in my conviction that it is the right decision. Many people can see it as a strange move when we were still sixth in the championship. For me it is not about staying in it because it is so much fun. It is about getting somewhere and my rule is: 99 percent is as good as zero, 100%is the only acceptable. It has never been a big secret that we have been on a tight budget during all these years we have spent abroad. This has at many times given me extra motivation. But it would be stupid just spending money going around the track rather than look ahead, improving my condition. So this is happening:

Since a week back I have been in the Chicago area to take a closer look at the Indy Racing League and Indy Lights. As I do not have a manager or any larger knowledge of the racing over here, I packed a suitcase and left to find out. I have spent the whole weekend in and outside the pit at ChicagoLand Speeday when Scott Dixon won the championship for the second time. I have met some new people and I take a lot of good things back then leaving USA. In Europe interesting things are starting to happen. Just recently a new GP3 series have got the go from 2009. This series will race together with Formula 1 and GP2 witch today is really interesting for me. Further a new Formula 2 championship is planned and it could also become a really interesting option. A test in GP2 is also high on my list. Were, and in what I end up in, is still too early to say.

Fast Regards

Seb
top    #1296
top    #1295
top    #1294
top    #1293
top    #1292
top    #1291
top    #1290
top    #1289
top    #1288
top    #1287
top    #1286
top    #1285
top    #1284
top    #1283
top    #1282
top    #1281
top    #1280
top    #1279
top    #1278
top    #1277
top    #1276
top    #1275
top    #1274
top    #1273
top    #1272
top    #1271
top    #1270
top    #1269
top    #1268
top    #1267
top    #1266
top    #1265
top    #1264
top    #1263
top    #1262
top    #1261
top    #1260
top    #1259
top    #1258
top    #1257
top    #1256
top    #1255
top    #1254
top    #1253
top    #1252
top    #1251
top    #1250
top    #1249
top    #1248
top    #1247
top    #1246
top    #1245