Saturday 25 July 2009
Efter Brands Hatch - halvvägs in i säsongen

I och med förra helgens svarta helg på Brands Hatch valde jag att vänta med min egen krönika av respekt till Henry Surtees. 

Vi är nu halvvägs in i årets F2 mästerskap. Ett stenhårt sådant. Trots att vi gick poänglösa från den helgen så fick vi äntligen till speeden. Den räckte till en sjätte och en fjärde plats i de båda testpassen samt två tredjeplatser i de båda kvalen. Tyvärr satte två hårda domslut och ett elektrisk fel stopp för chanserna att göra en bra helg. För att räta ut frågetecknen kring domslutet skall jag göra förklaringen lika kort som mina båda möten med de tre herrarna från FIAs dommarkår som var på plats på Brands för att övervaka WTCC helgen.

I kurva ett, även kallad Paddock Hill Bend får man enligt reglerna lägga två hjul utanför banans vita linje i utgången av kurvan som förövrigt tas i hastigheter strax under 200. I min båda kval så lyckades jag med konststycket att göra det oftare än två gånger/kval vilket gjorde domarna lite irriterade. Vi pratar alltså om en halvmeter hit eller dit och denna halvmeter tyckte domar var tillräcklig för att ställa till en del bekymmer för egen del. Som alltid har domarna reglerna och rätten på sin sida så det var bara att hålla upp båda händerna och säga ”- Sorry, do what you want.” Folk på plats hade ändå fått sett vår speed ändå. Tråkigt nog är Brands GP bana extrem svår att köra om på. I race 1 låg jag på en åttondeplats när min bil råkade ut för elektriska bekymmer och race två var nog det mest kaotiska race jag någonsin kört med tre rödflaggor av olika anledningar.

Under söndagens kväll nåddes jag av den tragiska nyheten gällande Henrys enormt otruliga olycka som innebar att en duktig racer och ung kille fått lämna oss långt tidigare än man borde. Folk frågar mig en hel del om olyckan och så här ser jag på saken:

Som tur är är det sällan jag blivit informerad om ett dödsfall i motorsporten. Senaste var i den Mexicanska Nascar-serien som media här hemma gjorde en grej av. Mexico ligger långt borta och det är inte lätt att ta till sig innebörden av händelsen, men när det händer en medtävlande i samma serie under race hinner tankarna ikapp en. Ingen kan skyllas för denna händelse och låt oss fortsätta att hålla på med motorsport i tron om att något liknande aldrig mer händer.

Seb
After Brands Hatch – halfway through the season

Because of the dark weekend at Brands Hatch a week ago I choosed to wait with my own report in respect of Henry Surtees.

We are now halfway through the F2 championship. A really hard one. Even if we again left the track without any points we have at last found the speed in the car. It was enough to put me in fourth place in the two practice sessions, and thrid in both qualifying rounds. Unfortunately two hard decisions from the stewards and an electrical problem put an end to any hopes for a good point scoring weekend. To make things clear on the stewards desicion I can say the exact same thing as I told the FIA stewards that was on location to supervise the FIA WTCC event at Brands.

In the first corner, more know as Paddock Hill Bend you can, according to the rule book, put two wheels outside the white line at the exit of the corner that allow speeds just below 200 kph. In both my qualifying rounds I managed to cross the white line more than the two times allowed. We are talking about half a meter of so but still it was enough to put me through some trouble. As always you have to accept the decisions from the men who know the rules and has the correct view, so I just put my hands up and said ”- Sorry, do what you want.” Peolple there has at least seen that we had the speed. It was just a pity this happend at the Brands GP track, where it is extremely hard to overtake other cars. In the first race I was up again to eight place when I had to park the car with electrical problems, and the second race was to become the most chaotic race I have ever experienced with three red flags, all from different reasons.

During Sunday evening I was reached by the tradgic news regarding Henrys enourmously unlycky accident, that ended with the fact that a talented racer and young guy left us way too early than what should be allowed. People ask me alot about the accident and this is my view:

Luckily I haven´t been informed about people losing their lives in motorsport that often. Most recently there was the accident in the Mexican Nascar series that Swedish media made a deal of. Mexico is far away and it is hard to relate to the event, but when it happen to a competitor in the same series, it gets you you. In this case no person can be held responsible and let´s all continue with motorsports hoping an accident like this will never happen again.

Seb
top    #1721
top    #1720
top    #1719
top    #1718
top    #1717
top    #1716
top    #1715
top    #1714
top    #1713
top    #1712
top    #1711
top    #1710
top    #1709
top    #1708
top    #1707
top    #1706
top    #1705
top    #1704