Sunday 5 November 2006
Testing, testing

Säsongen 2006 är sedan några veckor över. Nu är alla tankar riktade mot nästa års utmaningar. Vilket land? Vilken klass? Vilka motståndare? Vilka bilar? Vad är helt enklet den bästa vägen mot framtiden? Så går tankegångarna just nu.

Jag har haft tre fantastiska säsonger i England. Först vann vi den brittiska vinterserien i Formula Ford hösten 2003. Detta gav mig ett mycket bra utgångsläge inför 2004 då jag tog steget från Norden till Engelska Formula Ford serien. Jag blev bästa rookie och slutade både som trea i mästerskapet och trea med snabbaste varv på festivalen.

Året därpå fortsatte jag i den Brittiska Formula Renault serien och slutade fyra, som bästa rookie. I år stannade jag kvar för andra året hos Fortec teamet. Mycket jobb gjordes under vintern. Vi förbättrade min körning och mycket runt ikring racingen. Alla i teamet fick sina önskelistor uppfyllda och säsongen sparkade igång i april.

Vi har alla i teamet kämpat hårt hela året och segern i mästerskapet har varit ett gott kvitto på mycket, men roligt jobb! Jag har lärt mig mycket i Formula Renault. Fulla startfält nästan jämnt talar sitt tydliga språk och det är helt klart en serie jag starkt kan rekommendera – men nu vill jag själv ta an nya utmaningar. Jag har redan testat Formula 3 bilar och nästa vecka kommer jag att testa World Series på Paul Ricard i Frankrike. Tack vare mästerskapsegern i England har jag fått denna test och jag är bara tacksam, 425 hästar kan ju inte vara fel?

Hörs efter testet!

Mvh

Sebastian Hohenthal
Testing, testing

The 2006 season is over since a few weeks back. Now all thoughts are towards next years challenges. Witch country? Witch series? What opponents? In whitch cars? What is simply the best way for the future? That is pretty much the thoughts right now.

I have had three fantastic seasons in Britain. First we won the British Formula Ford Winter Series back in 2003. This gave me a very good starting point ahead of 2004 when I took the step from the Swedish and Nordic Formula Ford series to the same category in Britain. I was best rookie that year and ended third both in the championship and in the festival, in witch I also got in the fastest lap.

The year after I continued racing in the British Formula Renault championship and ended up fourth overall, as best placed rookie. For this year I stayed for a second season with Fortec. A lot of work was but in over the winter break. We improved my driving and much else around in the team. Everyone in the team got their whish lists fulfilled and everything got going in April.

We have all fought hard in the team this year and the championship victory is a proof of much, but fun work! I have learned loads in Formula Renault. Full starting grids almost all the time tells it all it is a championship I would recommend – but now I want to take on new challenges. I already did test in Formula 3 cars and next week I am off to make my first outing in World Series at Paul Ricard in France. Thanks to the championship victory in England I have been given this opportunity and I am just thankful, 425 wild ones can´t be wrong?

Talk to you after the tests!

Best Regards

Sebastian Hohenthal