Tuesday 15 August 2006
Jakten fortsätter - Seger på Snetterton

Efter att ha besökt majsfältet missade jag sista delen av fredagens tester. Jag fick då stå och titta på när mina konkurrenter satte på nya däck, gick ut och provade de bästa inställningarna inför kvalet. Samtidigt fick jag själv se mitt namn halka längre och längre ner på listan över snabbaste varvtider. Sånt känns extra frustrerande, framförallt då mästerskapsledaren (som jag endast ligger två poäng bakom) kunde gå och lägga sig väl medveten om att ha varit snabbast och att jag hade fått lov att sitta av tiden i depån utan några som helst data att samla in från min bil.

Ungefär där och då slutade det trilskas och det vände inför kvalen. Mycket tack vare mitt Fortec team och min ingenjör som lyckades få till en snabb bil till kvalen. Kvalen i sig blev en chansartad historia då banan fortfarande torkade upp. När målflaggen föll i kval 1 låg jag fyra. Fjärdeplatsen blev en förbättring mot testerna och jag var nöjd med tanke på att det skiljde mindre än en tiondedel till pole och vi låg bra med där trots att det blev det sämsta kval rent resultatmässigt på flera racehelger. Lagom till kval nummer 2 började det regna. Med tanke på störtskuren var jag inställd på att få sladda runt på regndäcken. Vi gick ut på regndäck, men till min förvåning hade den starka vinden torkat upp banan så pass mycket att jag endast kunde göra ett ut och in varv. Slicksen for på igen och jag slutade trea.

I race 1 fick jag till en skön bra start och jag kunde direkt klippa två av mina framförvarande konkurrenter. Jag hade nu bra häng på Hogan och kunde stressa honom under de fem första varven. Efter det började jag tappa. Förmodligen laddade jag lite väl friskt i början. Jag körde i mål på andraplatsen, men vi var ändå nöjda efter en kämpig inledning på helgen.

I race 2 fick jag till en bra start igen och i första kurvan låg jag tvåa direkt bakom Hogan. Då han försökte stänga dörren i kurva två fick jag bra skjuts ut på den bortre långrakan och jag kunde klippa honom in i tredje böj på första varvet. Ett tu tre från majsfältet och allt bekymmer så låg jag helt plötsligt i ledningen. Jag visste att jag kunde hålla honom bakom mig de fem inledande varven eftersom jag hängde på honom i race 1. Efter fem varv hade jag fortfarande ett litet avstånd till honom och jag tänkte att ”...kanske kan jag göra två varv till med honom bakom mig”. Efter ytterligare två varv hade avståndet inte ökat och jag tänkte för första gången i racet att ”...detta skulle kunna hålla hela de 18 varven!” Det gjorde det och Vi vann!

Jag skriver Vi med teamet och min ingenjör i åtanke. De förtjänar denna seger efter allt hårt arbete vi utsattes för den gångna helgen på Snetterton. Denna helg var en av de bästa hittills och avståndet mellan mig och Hogan är fortfarande detsamma. Enda skillnaden är att jag fick vinna andra racet och lämna banan gladare än honom. Nu är det nämligen några veckors uppehåll. Nästa race går på Donington Park den 9-10 september. Arrangören har redan distribuerat ut 105 000 biljetter och jag kommer med ett gäng Morabor!

Kör så det ryker!

Mvh

Sebastian Hohenthal
The hunt continues - Victory at Snetterton

After have paid a visit to the cornfield I was being forced to sit out the remainder of the Friday testing. I then had to stand by the pit wall watching my rivals going out on new tires trying to find the best possible set-up for qualification. I could also see my name drop steadily on the time chart. Those kinds of things is extra frustrating, especially considering that the championship leader (that I am trailing in the championship being only two points behind) could go to bed on Friday night knowing that I had to quit early without any possibilities to gather information from my car.

About then and there my luck turned going into the qualification rounds. Much thanks to my Fortec team and engineer that managed to give me a fast car for qualification. The qualification itself turned out to become a bit of a gamble when the track was still drying. When the flag dropped in the first session I was forth. Fourth position was still an improvement from Friday testing and I was happy being only less than a tenth behind pole even if was to become my worst starting position in many races. In time for the second qualification session it started to rain again. Because of that I expected rain tires were the obvious choice when drifting around. We went out there, but to my surprise the track had already dried up thanks to the strong wind and I went straight back in to change to slicks. Back out there I finished in third.

In race 1 I got at good start and was able to right away get two positions from my competitors. I easily followed Hogan in the early laps and was able to put some pressure on him for the first five laps. After that I started to lose time. Probably I was a bit overambitious in the opening laps overheating the tires. I was second in the end, but we were still satisfied considering our though start to the weekend.

In race 2 I managed to once again make a good start and was second right behind Hogan. When he tried to block the inside line in the second corner I got a better exit out on the straight and was able to get past him going into the third corner. Coming from the cornfield and everything - I was suddenly in the lead. I knew from the first race that I would be able to keep him at bay for at least five laps. Going that far I started to think “…perhaps I can hold him for another two laps”. After another two laps the gap was still the same and I though for the first time “…this I can probably hold on to for the whole 18 laps!” It did and We won!

I write We thinking of the team and my engineer. They deserve this victory after all they got thorough this past weekend at Snetterton. This was one of the best so far and the gap between Hogan and me is still the same. The only difference is that I won the last race and could leave the track happier than him. Now there is a few weeks gap. The next race will take place at Donington Park September 9-10. They have already distributed 105 000 tickets for the event and I will bring another crew of Mora natives.

Drive it until it smokes!

Best Regards

Sebastian Hohenthal
top    #607
top    #606
top    #605
top    #604
top    #603
top    #602
top    #601
top    #600
top    #599
top    #598
top    #597
top    #596
top    #595
top    #594
top    #593
top    #592
top    #591
top    #590
top    #589
top    #588
top    #587
top    #586
top    #585
top    #584
top    #583
top    #582