Wednesday 31 May 2006
Kina äventyret

Fyra länder och en vecka senare - nu är jag tillbaka hos några vänner i London. Redan till helgen kör jag deltävling nr. 3 på Thruxton här i England, men innan det tänkte jag skriva några rader om äventyret i ”The far East”.

För ganska precis en vecka sedan mötte jag upp Davide De Gobbi tillsammans med personal från Prema teamet på flygplatsen i Hong Kong. Vidare från storstaden for vi med jetbåtarna in till Macau där de både ville se visum och klämma ett gäng stämplar i passboken. Så fort vi passerade gränsen in i landet mot Zhuhai lades kursen ut mot banan. Väl på plats blev jag imponerad av hela anläggningen. Zhuhaibanan byggdes för 9 år sedan och anledningen var enkel. Här skulle köras Formel 1. Banan som mätte exakt 4.300 meter hade perfekt asfalt, bred och fin och en rejäl raksträcka. Nu blev det aldrig något F1 lopp på banan trots att anläggningen hade allt den behövde. Efter att ha gått ett varv runt banan kunde jag lätt konstatera att den skiljer sig ganska mycket från de engelska banorna jag är van vid. Långa rakor på 5-6:ans växlel följdes hela tiden av kurvor som togs på tvåan. Full gas och full broms alltså. Upplagt för omkörningar!

De officiella testerna drog i gång på fredagen där jag var snabbast på den torra banan. M3-Prema teamet gjorde ett perfekt jobb direkt från de första metrarna till de sista på söndagen. Kul att få arbeta ihop med italienarna och deras kinesiska mekaniker.

Tidskörningen på lördagen kom att bli mitt livs underligaste någonsin. 20 minuter skulle avklaras och placeringen du tog dig in på räknades som startordning till race 1. Därefter skulle placeringen i race 1 räknas som startordning i race 2.

Lagom till vi skulle ut på banan hade det börjat regna. Ingen av testerna hade gått på regn så det var bara att gilla läget. Under de första fyra och en halv minuterna så flöt allt på som det skulle, men sen åkte det av bilar både här och där. Resten av passet kördes med gulflagg på flera ställen runt banan. Efter tidskörningen där jag slutade som fyra skulle ett gäng förare, inklusive jag själv, få 30 sekunders tidstillägg eftersom våra bästa tider hade noterats under gulflagg. Ett straff som domarna sedan tog tillbaka. Samtidigt hade en annan förare som sladdat av banan kastat iväg ratten. Ratten hade då tydligen försvunnit från jordens yta och ingen funktionär lyckades lokalisera den medan bilen stod kvar på farligt ställe. Nu kan jag prata om the ”Wild East” istället för ”Wilda West”! Där borta får du inte några poäng i licensen om du gör ett misstag som europa, utan där ropades varningarna ut i form av dollars! Han med ratten fick 3000 dollar i bestraffning och man får hoppas att det inte var i US utan i Hong Kong Dollars.

På warm-upen som kördes på söndagen i en ordentlig ”thunderstorm” med regn och blixtrar, var vi snabbast med 0.5 sekunder före tvåan. Jag hade kommit underfund med däcken som för övrigt kom från Kumho istället för Michelin som vi kör med här i England och Europa. Banan var enormt skoj om inte ännu mer på regn. Vi såg fram emot race 1 som bara skulle gå inom någon timme efter warm-upen.

Tydligen hade det kommit så mycket regn att domarna beslutade sig för att ställa in race 1 och bara köra ett enda Formula Renault race. Det racet gick på upptorkande bana under eftermiddagen. Jag låg länge på tredjeplats i en klunga med fyra bilar. När det återstod fyra varv (av 10) så körde jag ihop med någon schweizare. Tydligen så var det killen som ledde mästerskapet där borta och han var nog inte mest nöjd i depån. Men jag såg en lucka och jag vore dum om jag inte körde för att ta mig om - that´s racing. Synd bara att hans franske ingenjör gjorde bort sig totalt och hotade med att jag inte skulle få lämna landet precis som om han vore någon kung av Zhuhai. Haha.

Som tur är visade teamet att vi var snabba. M3-Prema teamet gjorde ett strålande jobb och jag tackar Davide De Gobbi för chansen att få visa upp mig i Kina. Jag trivdes som fisken i vattnet. Snälla människor, roliga race och ett fint mästerskap i ett för mig annorlunda och spännande land med en ljus framtid.

Missa inte bilderna!

Mvh: Sebastian Hohenthal
The chinese adventure

Four countries and a week later. Now I am back staying at friends in London. Already now this weekend it is time for the third race weekend at Thruxton in England. But before that I will tell you a bit about the adventure in “the far east”.

Almost exactly a week ago I met up with Davide De Gobbi and the Prema staff at the airport in Hong Kong. From the big city we left with the jet-boats to Macau where they wanted to have a look at our visas and punch in a few stamps in the passports. As soon as we got back in to the country we headed to the Zhuhai racetrack. Once there I was impressed with both the track and facilities. The Zhuhai racetrack was built 9 years ago and there was just one reason. This track would host F1 races. The track measures 4300 meters exactly and was in perfect condition, wide and with a long straight. Now there never took place any F1 race at the track even if it had all that is required. From having a walk around the track I easily realized it had a completely different layout than the British tracks I am used to racing at. Long straights getting up to 5-6 gear and always followed by slow corners taken in second gear. Heavy acceleration and braking, in my book a good set up for overtaking!

At the official tests on Friday I was quickest straight away on the dry track. The M3-Prema team made a perfect job right away from the first meters to the last on Sunday. It was fun working with the Italians and their Chinese mechanics.

Qualification on Saturday was to become the strangest I had ever experienced. 20 minutes to decide the order to the first race. Positions on the second grid would later be decided by the finishing order in the first race.

Just in time to the roll-out it started to rain. No testing had taken place in the rain so I just had to like the situation. In the first four and a half minutes everything floated in the way it should, but then cars started to go off just about everywhere. The rest of the session featured yellow flags at several different places around the track. After the qualification in witch I finished in fourth, a bunch of drivers, including myself, got an additional 30 seconds to our qualification time since our fastest time had been recorded under yellow. A punishment the stewards later withdrew. At the same time another driver had spun off and threw away his steering wheel. The steering wheel when obviously had disappeared into space and no marshal could find it while his car still was parked in a dangerous place. Now I can tell about the “Wild East” instead of the “Wild West”! Over there you don´t get a few points I your license as you do in Europe, there you instead got your warnings in dollars! The guy with the steering wheel was fined 3000 dollars and you can only hope it was not US but Hong Kong Dollars.

The warm-up on Sunday morning took place in a real thunderstorm with plenty of rain and lightnings. In that session we were fastest by half a second. I had by then figured out the tires that was supplied by Kumho instead of Michelin as in Britain and Europe. The track was fun to drive and probably even more so in the rain. We were looking forward to the race that was scheduled only an hour later.

But the stewards decided the track obviously was too wet and they cancelled race one, witch gave the event only one race in the afternoon. That race took place at a drying track. I was for a long placed in third in a group of four cars. With four laps to go I made contact with a Swiss guy. Apparently he was leading the championship and was probably not the happiest dude in the pit after that. But I spotted a gap and I would be doing it wrong if I didn´t went for it – that´s racing. A pity then that his French engineer made a fool out of himself threaten me saying I would not be able to leave the country and so on. Like he was the “king” of Zhuhai?

Luckily the team proved that we were fast. The M3-Prema team made a splendid job and I have to thank Davide De Gobbi for the possibility to make this show-off in China. I was really comfortable over there. Nice people, fun races and a good championship in a, for me anyway, different and exiting country with a bright future.

Don´t miss out the pics!

Best Regards

Sebastian Hohenthal
top    #717
top    #716
top    #715
top    #714
top    #713
top    #712
top    #711
top    #710
top    #709
top    #708
top    #707
top    #706
top    #705
top    #704
top    #703
top    #702
top    #701
top    #700
top    #699
top    #698
top    #697
top    #696
top    #695
top    #694
top    #693
top    #692