Thursday 9 Februari 2006
Fullt ställ och rock´n roll

Snow X, Vasaloppet, Svenska rallyt, Colins Crest och en rullkorv på Statoil.

Ni kanske undrar vad som görs och vad som händer under ”lågsäsongen”? Då skall Ni spana in de senaste bilderna på hohenthal.se och läsa vidare.

Äntligen har jag blivit av med en längre förkylning som vägrade släppa greppet. Ett tag var det så dåligt att det kändes som om det inte var någon idé att köpa ett säsongskort någonstans. Nu är jag tillbaka nere i Stockholm på nya utmaningar. För två veckor sedan hade jag besök från England. Vad kunde vara bättre än att ordna några skotrar och dra till fjällen? Inget! Mycket snö och härligt landskap (finns under bilder). Helgen innan det var jag på plats för att följa en snabb snöskotercrosskompis vid namn Jeff Öijer. Jeff har tagit sig an de stora namnen i snöskotercross cirkusen och det bjöds på en härlig show på Lugnet i Falun. En bit över 5.000 åskådare, många minusgrader och tvåtakts lukt så långt man gick. Härligt och helrätt!

Vidare har det blivit en och annan meter i längdskidspåret fast utrustningen är fortfarande snäppet bättre än skidaren, men håll Er lugna. I helgen skall det bli tre mil i sträck sen är det bara sex till den där första söndagen i mars. På tal om det så kommer jag att stå i led nummer 10 och om tekniken tillåter så skall Ni kunna följa mig och mina skidor här på sidan. Från snö till is, några varv på isbanan har det också blivit. Förra årets isbil av modell Volvo 240 valde att kasta in handduken lagom till april, när hösten närmade sig ringde jag illa kvickt till en god vän som känner allt och alla i Mora. Jag ställde samma fråga som alla de tre åren innan. ”Känner Du någon som har en billig bakhjulsdriven bil?”. Som vanligt får jag alltid samma positiva svar... Självklart, jag ringer upp. Två minuter hann gå och sedan satt jag i denne goda väns bil på väg ut till en närliggande by i Mora trakten. I år byttes modell 240 till 740 och en GLE från 87. Lite rost, men ändå förvånansvärt billigt. 2000kr. För 2000kr får jag superträning och mycket skoj. Behöver jag skriva att centrallåset fungerar? På alla fyra dörrarna!

Med OT Dubb och några Engelsmän bakom ratten fick den gamle Volvon bekänna färg på isen. Den gjorde jobbet perfekt enda tills slutminuterna då vattenpumpen sa ifrån. Som tur är så kan till och med jag själv skruva med dessa äldre bilar och en sprillans ny vattenpump gick lös på 360 kr. Tänk om racing vore så billigt och enkelt. Nu är bilen ”back on track” och på lördags skall det göras upp med några kompisar om vem som verkligen är snabbast på isen där uppe.

Förra helgen var det dags för en klassiker igen. Självklart fanns det bara en sak att göra. Dra till de värmländska skogarna och kolla på Ekström och de andra. Efter många heta tips så stod jag med kompis parkerad vid Colins Crest exakt 2 timmar och 30 minuter innan den första bilen flög förbi. Härligt! Rally skall upplevas på plats och det var kul att se hur mycket publik hoppet verkligen drar. Som tur är så kom vi dit i tid! Räkna med repris nästa år, fast med mera ved och egen stol. Och just det, en Kamera!

Nästa helg är det dags för Stockholm Motorsport Games. Efter succén med Red Bull Ultimate Driver utanför slottet så är det nog inte bara jag som räknar med ett toppen event! Hoppas vi syns där.

Det är fullt ställ och maten, ja det ända jag hinner med är en rullkorv på Statoil.


Kör så det ryker!
 
Sebastian Hohenthal
Massive oversteer and rock´n roll

Snow X, Vasaloppet, the Swedish Rally, Colins Crest and a hot dog at the closest gas station.

Perhaps you wonder what are being done and happen in the “low-season”? Then you should check out the latest pics in the gallery and keep on reading.

Finally I have got rid of a persistent cold that refused to give in. For a while it was as bad it felt as if there was no idea whatsoever to buy a season ticket to anything. Now I am back down here in Stockholm at new adventures. A couple of weeks back I got a visit from a few Brits. What else was there to do than get hold of a few snowmobiles and get up on the mountains? Nothing! Lots of snow and great scenery (look at the pictures). The weekend before I had been out to check up on a friend that is also a fast snowmobile rider, Jeff Öijer. Jeff is now taking on the big names in Snow Cross and they gave a great show at Lunget in Falun. A bit over 5000 spectators, many degrees below zero and two-stroke smell anywhere you went. Great and so right!

Further there had also been one or two runs in the cross country ski tracks. But still the equipment is of better standard than the rider. But keep cool, this weekend I am planning on making the 30 km mark, but then it still would be 60 km left on that Sunday in March. When I am still on the topic I now have been informed that I am starting in the tenth group and if the technical stuff don´t let us down you will be able to keep track on me and my skis here on the site. Now on from snow to ice, a few laps on the ice track we also have been able to put in. Last years ice car, a Volvo 240 threw in its towel last April, so now when the autumn came close I quickly gave a friend that knows everyone and everything in Mora a call. I gave him the same question as the three previous years. “Do you know anyone that has a cheap rear wheel driven car?”. As always I got the same positive response… Of course, I call you back. Two minutes later I was in his car heading towards a close village. So this year the 240 paid way to a 740, a GLE one from 87. A bit of rust at places, but still surprisingly cheap, only 200 euros. For that I get a lot of fun and good practice. Do I have to tell that the central locking devise works? On all four doors!

With OT-studded tires and a few Brits behind the wheel that old Volvo went a few rounds on the ice. It did the work with honors just until the closing minutes of the day when the water-pump gave up. Luckily even a guy like me can understand these cars and a new pump was mine for 36 euros. I wish everything in racing was that cheap and easy! Now the car is back on track and this Saturday we will settle once an for all who is quickest in the ice up there.

This last weekend there was time for another classic. Of course you had to get there. Go to the west-Swedish forests and check up on Ekström and the rest in the WRC. After getting many good tips from all around a friend and I parked ourselves at “Colins Crest” for exactly 2 hours and 30 minutes before the first car went by. It was great! Rally should be experienced on location and it was fun just to see what a big crowd these jumps collect. Luckily we were there in time! Count on me being there next year again, but with more wood for the fire and a own chair. And not to forget, a camera!

Next weekend it is time for the Stockholm Motorsport Games. After the success of the Red Bull Ultimate Driver outside the royal castle this last summer, I am probably not the only one counting on this becoming a top event! Hope we will see you there.

Right now everything is on massive oversteer and about the food… the only thing that now fits in the schedule is a hot dog at the closest gas station.

Drive it ´til it smokes!

Sebastian Hohenthal
top    #862
top    #861
top    #860
top    #859
top    #858
top    #857
top    #856
top    #855
top    #854
top    #853
top    #852
top    #851
top    #850
top    #849
top    #848
top    #847
top    #846
top    #845
top    #844
top    #843
top    #842
top    #841