Thursday 2 Februari 2006
Sådär ja - Fortec

Sådär ja. Äntligen föll signaturen på plats och frågetecknen inför 2006 suddades ut. Det blir ett andra år i klassen Formula Renault och det blir även ett andra år för Fortec Motorsport. Det spekulerades i, och jag testade Formel 3 i Spanien, en bil som jag blev kär i. Visste hade det varit kul att flytta upp en klass, men för mig är det inte rätt att flytta upp ett snäpp bara för att sitta i en lite fränare och snabbare bil. Jag gjorde några kassa race förra året och några kassa kval för den delen också. När jag väl tar steget till nästa klass så skall jag göra det så förberedd som möjligt. Inget skall lämnas åt slumpen. Det är snabba och rutinerade förare i varje klass och det går inte att hoppa in var som helst bara sådär. Just därför kändes det också som det mest naturliga valet att snurra vidare med Fortec teamet.

Nu känner jag grabbarna och jag är imponerad över deras jobb under vintern. Bilarna är bättre preparerade än någonsin och i söndags skjutsade jag hem min ingenjör och en annan vän från London efter en hel helgs snöskoteråkning i meterdjup snö och en hel dags isracing med den gamle Volvon. Gissa om dessa grabbar hade gjort någon sådant tidigare? Målet är att bygga relationer och dessa relationer kan lätt byggas ännu bättre utanför tävlingsbanan.

”Biokvällen” här i Mora blev lyckad och jag är tacksam för alla som kom och fick se vad det är jag håller på med och hur det egentligen ser ut. Eftersom inte alla samarbetspartners och supporters haft möjlighet eller tid att ta sig till England så fick jag lov att hitta på något nytt. Det löstes med mycket jobb och hjälp från goda vänner. Tack skall Ni ha för allt från god mat till bra högtalare med mycket kräm! (för mer info om detta susa in på www.mora.se)

I år är det dags. Efter några timmars om och men blev det till slut en självklarhet. Det är bättre att vara med än att önska att man var med. Många förare pratar om deras gymträning hit och dit. Visst är det både bra och viktigt med gym, men många tjatar om det. Som jag ser det är det en självklarhet att vi är i bra form innan varje säsong, men jag vill prova på något nytt, något som är bra träning för mig och något som kommer att bli kul, men framför allt att sätta upp ett hett mål inför säsongen, nämligen att skida Vasaloppet!

För att inte bli för kaxig så kom ihåg att mitt mål är att vara med, inte att ta sig i mål på några rekordtider! Haha, nu har jag garderat mig!

Med proffshjälp från Johns Sport i Mora så kan jag med underdrift säga att materialet är bättre än skidaren. Sist jag stod på ett par skidor var i fyran. Förra veckan tog jag några tag i spåret och dagen efter kunde jag lätt konstatera att det kändes i samma muskler som det gör efter en lång testdag i bilen. Nacken är väl det enda som inte tränas så mycket. Nu skall jag skida på så att Ni får se mig uppe i Sälen där starten för Vasaloppet 2006 stavas igång den 5 mars. Det skall bli ett äventyr.

Vill Ni följa med under förberedelserna för Vasaloppet så håll utkik på hohenthal.se för det senaste!

Mvh: Sebastian Hohenthal
There you go - Fortec

There you go. At last the signature was put on paper and the question marks ahead of the 2006 season were erased. There will be another year in Formula Renault and in the Fortec Motorsport team. Speculations were circulating, and I made a test in a Formula 3 car in Spain. A car in witch I fell in love. Sure there would have been fun to take the next step up to another class, but for me it was not right to take the step just to be in a faster car. I made a few bad races last year, and a few qualifying sessions too it should be said. When I eventually will take the next step I will do it as prepared as possible and nothing should then be forgotten. There are fast and experienced drivers in each category and you could not just jump in a car just like that and expect good results. So just because of that it feels right to keep on with the Fortec crew.

Now I know the guys well and I am impressed with what they have done over the winter period. The cars are now better prepared than ever and this last weekend had my race engineer and a friend from London up here in Mora on a visit with riding snowmobiles in three feet of snow and spending a whole day on the frozen lake drifting around in the old Volvo. Guess if these guys had done that before? My aim is to build relations and that could be done even easier outside the racetrack.

The “movienight” up here in Mora last week was successful and I am grateful to all who came and was presented to what I am doing and what it is like. Since not all partners and supporters have been able to come over to England I had to come up with something else. It was solved with a lot of work and some help from my friends. Thank you all for supping everything from good food to big speakers! (to find out more about this visit www.mora.se)

This year it is about time. After a few hours, it all in the end was quite clear. It is better to be in it than just looking at it. A lot of divers talk a lot about the fitness part. Sure it is important, but let’s not only talk about it. As I see it, it is obvious we should be in good fitness condition, but I want to try something new. Something that is a good exercise but also fun and with a new target, I will take part in the 90 km long cross-country ski race Vasaloppet!

Now remember my nr. one target is to participate, not make the finish in a record time! Hah, now you can’t mock me!

Getting professional help from Johns Sport in Mora I now easily can say the material is of higher quality than the rider. The last time I was on a pair of cross country skis was back in fourth grade then I was ten! Last week I made my come back to the sport and later realized that the same muscles were sore as after a long day in the race car. The only part that not got it’s usual punishment was the neck. Now I will put in as much skiing as possible before March 5th when the race will take place. It will be a great adventure.

If you want to follow the preparations ahead of the great race you just have to check back here at hohnethal.se to find the latest!

Best Regards

Sebastian Hohenthal