Monday 19 December 2005
F3 i Spanien

Från USA, vidare till Spanien, hem till Sverige, snabb visit till Finland, hem och upp igen över till England och två dagar på Snetterton. Hemma igen igår (lördag) och på onsdag styr jag fören över till Finland för att som under alla andra jular, fira med släkt och vänner. Det skall gå fort!

Efter diskussioner med team hit och dit, här och där, så dök en bra möjlighet upp för att få testköra Formula 3 med Fortec Motorsport under två dagar på Albacetebanan i Spanien. Chansen dök upp på söndagen och som tur var gick det att ordna biljetter. Så på måndagen 06.50 satt jag med ett brett leende på planet. För mig skulle det bli premiär i en Formula 3 bil och genom tidigare Spanien- tester visste jag att det skulle innebära mycket ”bilköra” och få rödflaggor.

Grabbarna som jobbar i Fortecs Formula 3 team har jag bara sett i verkstaden, så det var kul att få bekanta mig med deras jobb. Vi körde aldrig ihop med dem i år och jag insåg på en gång att dessa bilar kräver lite mer underhåll, vilket i sin tur leder till mer mekaniker samt några till ingenjörer. Snart slog klockan 10 och väntan var över. Jag kom ut på banan och började stifta bekantskap med bilen. 6 växlar, runt 240-250 hästar och med ett grymt ”downforce”. Rakt fram visade sig bilen inte vara så annorlunda än Renaulten. Formula 3an satt fast mer mot asfalten och gjorde hela resan runt banan på ett mycket stabilare sätt. För att inte tala om precisionen i hela bilen som var kirurgisk. Det var också ”downforcen” i kurvorna som visade sig vara den största skillnaden mot Renaulten. Vilken enorm speed det gick att bära med sig in och i kurvorna! Tur att vi var på Albacetebanan. Den bjuder på alla möjliga olika kombinationer: Svåra, långa, snabba och långsamma kurvor. En perfekt bana att bli ”nykär” på! Som Lars Ingvar på DD skrev.

Två dagar och en mängd varv hann vi med. Teamet gjorde ett imponerande jobb och jag fick lära mig mycket.

För mig är det inte bara viktigt att få köra innan jul utan också grymt skönt att få ”gasa av sig” innan julens lugn infinner sig på ett sådant sätt att jag nästan blir tokig av att sitta still och titta på tv. Många förare tittar på nya klasser inför nästa år och visst är det viktigt att inte stänga några dörrar. Som vanligt kommer de som skriver på en ”sista minuten deal” att komma undan billigast. Men det är viktigt att komma ihåg en sak, speciellt om Du skall ta steget till en ny klass. Alla dina kommande konkurrenter har inte väntat och skrivit på i sista sekund. De har redan året innan, direkt efter avslutad säsong, börjat testa. I många fall så har de redan gjort 10 dagar i den nya bilen innan jul. När nästa säsong sedan drar igång vet de redan hur teamet fungerar, vem som gör vad och vem de kommer bli beroende av. Men framförallt så vet de hur bilen fungerar och beter sig. Det är här jag känner att jag måste hänga med. Det är kämpigt att ro ihop en säsong och det tar mycket tid, men jag vet att testerna året innan är viktiga, speciellt om det är i en ny klass. Att ha varit på gymmet och byggt muskler under tiden är bra, men det kan aldrig mäta sig mot den riktiga ”åkträningen” du får under riktiga testdagar. Att kunna gå till ro i jul och veta vilken bil Du skall ratta efter julmaten och nyårsraketerna är för mig superviktigt.

Två dagar till blev det på Snetterton och nu var jag tillbaka i Formula Renaultbilen. Första dagen gick på blöt/upptorkande banan. Det tog några morgonvarv innan jag var återställd och kände mig hemma i min tävlingsbil från årets säsong. Som tur var det inte många i England som var pigga på att testa under dessa två dagar. Det blev få rödflaggor och vi kunde i lugn och ro koncentrera oss på det vi skulle.

Värt att tillägga i denna rapport är att när jag väl kom till England så fick jag höra att Irländaren Hogan, som försökte köra på mig inne i depån på Donington för att sedan gå till attack, skulle köra den andra bilen under de två dagarna. Hela teamet stod och väntade på min kommentar när jag fick höra den trevliga nyheten i workshopen. Det skall bli kul sa jag. Kanske inte så mycket prat, men himla skoj. Det kommer att trigga mig ännu mer. Så som han har tjatat om allt möjligt under året. Jag skulle med ett gott skratt fösa in att de enda gångerna vi har pratat med varandra, har varit tillsammans med domaren.

Det visade sig vara skoj för teamet med. Min ingenjörs kommentar efter testdagarna var:
“I have never even seen two drivers that want to beat each other so badly”.

Det är kul när det kokar i grytan och utan action och karambolage kan det lätt bli tröttsamt.

Mvh: Sebastian Hohenthal
F3 in Spain

From USA - on to Spain - back to Sweden - a quick visit to Finland - back home again and then over to England and a two day test at Snetterton. Back home again yesterday (Saturday) and on Wednesday I am making the trip to Finland to, just like every other Christmas, celebrate the holidays with my family and friends. It should be intense!

After discussing with teams from all over the place a good possibility came up for me to test a Formula 3 car with Fortec over a two day test at Albacate in Spain. I got the offer on Sunday and luckily I could get hold of a ticket that could take me there already the next morning. So by Monday, 0650h I was smiling on a plain heading south. It was to become the first time for me driving a F3 car and from having made previous tests in Spain I knew there would be lots of driving and not many interruptions from red flags.

The guys in the Fortec F3 team I have previously only seen in the workshop, so it was good to get more involved with their work. In the Renault series we never ran together with F3 in 2005, so I have so far not got the chance to get familiar with the F3 cars yet. But I quickly realized they needed much more care than the Reanults, witch includes a few more mechanics and engineers. When the clock turned ten, the wait was over for me. I got out on the track a got to know the car equipped with a six speed gearbox, around 240-250 hp and great “downforce”. In a strait line it was not much quicker than the Renault. More downforce made the drive more stable but it was in the corners the biggest difference showed. The precision in the cars was “surgical”. The amount of speed you could keep through the corners was huge! Luckily we were at the Albacate track. It provides a good combination of corners. Both hard, long, fast, and slow corners. I perfect track to ”fall in love with” a new car in, like a Swedish journalist wrote.

After two days I had got in many laps. The team made an impressive job and I learnt many new things.

For me personally it was not only important to drive before Christmas, it was also important get it out of my system before the calm of the holidays. Theyare sometimes so slow and almost makes me go crazy with not much to do after several hours in front of the TV. Many drivers are looking into new series ahead of next year and of course it is important not to close any doors. Just as usual the drivers that will sign at the last minute get away with the cheapest deals. But it is also good to remember, that if you are going to a new category, your opponents will have been testing all though the winter. In many cases they have completed up to ten test days before Christmas. When the racing season then begins, they then know how their team operates, how are doing what and who they are dependant of. And perhaps most evident, they know how the car works and acts. It is on this area I have to keep up. It takes up much time to finance a racing season, but I also know I have to be prepared on a sporting level. To spend time at the gym is one thing but it can not really compare it to the driving training you get in the car. So going into the holidays having made the decision on what I will be doing next year in super important to me.

Another two days at Snetterton I also got in after the F3 adventure. This time I was back in the Formula Renault. The first day took place on a wet/drying track. It took a couple of laps for me to get back in my car from this past season. Luckily not many teams were eager to test over these two days. Few red flags gave us the chance to concentrate on our own test program without interruptions.

Also worth mentioning in this report was that when I arrived to England I found out that the Irishman Hogan, that tried to run over me in the pit at Donington and later attacked me, would be driving the other Fortec car over the two days. The whole team just stood there waiting for my comment when I found out in the workshop. “It will be fun“, I said. Perhaps not much said between us two, but it was great fun. This will motivate me even more. As he have been saying things about me over the year. I am laughing when I add that the only time I have actually spoke to him have been together with the stewards.

As it turned out it was also entertaining for the team. My engineer made this comment after the days: “I have never even seen two drivers that want to beat each other so badly”.

It fun when things get turned around, and without action and it could easily get tiresome.

Best Regards

Sebastian Hohnethal