Monday 22 August 2005
Anecto Raceday

I fredags var det dags för Anecto Raceday på Järfällabanan utanför Stockholm. Tolv intressanta företag var på plats med varsit laddat raceteam innehållande 5-6 förare. Även Svensk motormedia hade skrapat ihop ett team.

Med företagens rykte som insats kördes ett entimmes endurance race. Varje lag fick en coach i form av tävlingsförare. Jag själv kunde inte bli mer tacksam när jag fick vara coach åt det snabba Red Bull gänget. Grabbarna gjorde ett mycket bra jobb. De tog sig upp från en tionde startruta upp på fjärde och de körde snabbt och för en pallplats då gaspedalen valde att säga upp sig. In i depå där en ny kart väntade. Tyvärr var denna tröttare än mig själv efter ett intensivt Hello Sweden arrangemang. Vi tappade lite, men väl ute på banan igen med en fixad gaspedal i den gamla karten körde grabbarna från Red Bull in på en femteplats.

Strax efter företagsracet kördes ett Sport 2000 race där jag ställde upp med mitt nya träningsredskap som jag fick levererad dagen innan. Bilen kom i delar och jag insåg snabbt att detta var lite andra prylar än under 2000 då jag tävlade i go-kart. Nu var det kylare och annat som började göra mig fundersam. En duktig teamkompis i form av Marcus Borgström kallades in för att få ordning på allt. Karten startades upp och vi var sena ut på kvalet så inkörning av motor var inte att tänka på. I racet startade jag sexa men tog mig upp till femte i starten strax bakom Rydell. I slutet av loppet blev det lite varvningar och kallabalik så jag fick ge mig mot Dahlgren.

Riktigt kul var det i alla fall att få sitta i en snabb kart igen. Tyvärr måste karten och jag väga 165 kg och det innebär att jag fick lov att meka på 27 kg bly. Tungjobbat! Mer gröt kanske?

Jag vill även passa på att tacka Anecto för en mycket rolig och givande dag på Järfälla banan i fredags.


Bakgrund Anecto Racing Minnesfond

Anecto Racing Minnesfond startades våren 2002 till minne av de nio omkomna från go-kart teamet Anecto Racing som tragiskt gick bort i samband med SAS olyckan på Milanos flyplats hösten 2001. Minnesfondens initiativtagare, Anette Forsman förlorade sin son, Robin och man, Christer i olyckan tillsammans med ett flertal nära vänner.

Christer Forsman hade startat go-kartteamet Anecto Racing som en del i hans vision att hjälpa unga förare vidare mot Formel 1 och planerna om en fond fanns redan innan hans bortgång. Anettes tanke var inte bara att föra Christers vision vidare med att starta fonden, utan hon hade även en stark övertygelse om att hon ville göra detta för alla gokartungdomar, som lever och tävlar idag. - Det känns oerhört bra att ge något tillbaka till sporten. Motorsporten är kanon den får väldigt många ungdomar att växa och inte hamna fel i samhället, säger Anette.

Fonden är unik då stipendierna inte går att söka, utan en fondkommitté utser stipeniaterna som under säsongen visat sig ambitiösa, målinriktade och är en förebild för motorsporten i Sverige.

Mer information om fonden finns på www.anectoracing.se.

Jag är en av de förare som har fått stipendier från Anecto Racing Minnesfond och för mig har det ekonomiska stödet hjälpt till att lösa en budget för säsong 2004 och 2005.

Mvh: Sebastian Hohenthalv
Anecto Raceday

This Friday it was time for Anecto Raceday at a kart track outside Stockholm. Twelve companies were there represented each by a motivated race team of five to six members. Even the Swedish motorsport media had wrapped up a crew to enter the event.

With their reputation on stake there were held a one hour endurance race. Each team got a driving coach in form of a professional race car driver. I could not be more grateful that I was handed out to the quick guys from Red Bull. The boys did a good job. They got up from a tenth place on the grid to fourth and were driving fast and for a podium when the accelerator decided to give up. They pitted and got a new kart. Unfortunately that machine was slower than me following an intensive Hello Sweden event. We lost a bit, but once back on track with a working accelerator in the old kart the boys from Red Bull managed to finish in fifth place.

Shortly following the endurance race there was a Sport 2000 race in some real karts for us professionals. I entered in my new training devise that I got delivered the day before. The kart came in parts and I quickly realized that it was a completely different story than from the karts I drove back in 2000. There were water coolers and other things that made me wonder. A club mate, Marcus Borgström was called in to clean up my mess. Once the engine was fired up we were late out in the qualification session and the engine was given a bit of a rough start considering it was brand new. Later in the race I started in sixth but got up to fifth behind Rickard Rydell. In the closing laps we had to lap a kart and in the messy situation Robert Dahlgren happed to get through.

But it was once again really fun to drive a quick go-kart. Unfortunately the kart and me together must weigh 165 kg, and that means an additional 27 kg of extra weights on the kart. Heavy! Perhaps I have to eat more porridge!

I would also take the oppurtunity to thank Anecto for a very fun and rewarding day at Järfälla kart track last Friday.


Background Anecto Racing Memmoy Foundation

The Anecto Racing Memory Foundation was started in the spring of 2002 in memory of the nine late members from the go-kart team Anecto Racing that tragically past away in a plane crash at the Milanese airport in the autumn of 2001. The person taking the initiative for the foundation, Anette Forsman lost her son, Robin and husband, Christer in the accident together with a number of close friends.

Christer Forman had started up the go-kart team Anecto Racing as a part of his vision to help young drivers on their way to Formula 1 and plans of a foundation was there already before he passed away. Anette´s thought was not only to carry out Christer´s plan of starting up the foundation, she also had a strong conviction that she wanted to do this for all youths in motorsport that lives and competes today. -It feels incredibly good to give something back to the sport. Motorsport is great, it gets a lot of teenagers to grow and not to end up wrong in society, Anette says.

This foundation is unique in the way the one can not search for the scholarship. It is instead a committee that deicide to whom the funding will go. A holder of the scholarship has to be ambitious, result orientated and a role model for Swedish motorsport.

Find out more about the foundation at www.anectoracing.se.

I am one of the drivers that have been awarded scholarships from the foundation and for me it had helped me funding my race seats in the two past seasons, 2004 and 2005.

Best Regards

Sebastian Hohenthal
top    #962
top    #961
top    #960
top    #959
top    #958
top    #957
top    #956
top    #955
top    #954
top    #953
top    #952
top    #951
top    #950
top    #949
top    #948
top    #947