Read More:

The prancing Dalecarlian horse - Heja Mora! & Heja Dalarna!
The Brand - Sebastian Hohenthal - The Brand
Travels & Event - Club Hohenthal


Sponsorship - Ett Samarbete

Genom att investera i Sebastian Hohenthals motorsportsatsning ges Du som privatperson eller företag möjlighet att sponsra ett projekt med ett högt ställt, men även realistiskt mål - Formel 1.

Ambitionen är att Er investering skall ge maximal utdelning, oavsett insats. Jag jobbar långsiktigt och har fleråriga erfarenheter av racingorienterade evenemang, ofta individuellt formade för att möta olika företags och investerares varierande önskemål.

Under de tillställningar jag deltagit i under åren har jag insett att motorsportintresset finns hos fler än vad man tror. Tillsammans med den positiva feedback jag fått från dessa dagar stärker det min övertygelse att just racing och motorsport skapar de förutsättningar många företag söker för att stärka kundrelationer och låta personalen samla nya krafter.

Vid intresse av vad jag kan erbjuda, ring eller maila mig, Sebastian Hohenthal, så berättar jag mer.

Mob: +46 (0)708-393204

Email: seb@hohenthal.se


Sponsorship - A Collaboration

Through investing in Sebastian Hohenthal you are provided as a person or company with the opportunity to sponsor a project with a high, but still realistic goal - Formula One.

The ambition is that your investment will give you back as much as possible, no matter of the size of your contribution. I work long term and have many years experience when it comes to racing and motor sport orientated events, often individually created to meet the different need and wishes from my clients.

When attending different events over the years I have realized that the interest for racing and motor sport in general, exist with a lot of more people than at first thought. Together with the positive feedback I have received from these occasions, it strengths my conviction that racing and motor sport creates the perfect platform a lot of companies are looking for to strengthen B2B relations, and let its own organization and staff collect new powers.

With interests of what I could offer, give me, Sebastian Hohenthal, a call or send me an email and I will tell you more.

Mob: +46 (0)708-393204

Email: seb@hohenthal.se