Hur allt började

Jag föddes i Mora hösten 1984. Ingen av mina föräldrar var särskilt racingintresserade när jag växte upp. Jag såg mitt första gokartrace när jag var fyra år gammal och visste på en gång vad det var jag ville testa. När man är liten så kan man få sin vilja igenom efter tillräckligt mycket tjut och tårar. Pappa orkade som planerat inte med mitt tjat och en dag stod min första gokart hemma på gården. Efter många varv på Mora gokartbana tog jag licens hösten 1994 och avverkade tre debutant tävlingar innan vintern.

Att köra bil har sedan dess varit det bästa för mig. Mellan tio och elva års ålder smög jag ut med pappas firmapickup och provåkte på industriområden i Mora. Till slut gick bakaxeln sönder och lagergubbarna blev inte mina bästa kompisar efter det. När jag fyllde tolv lyckades pappa och jag få tag i en hundkoja. Hundkojan som inte startade vid köpet gjordes i ordning och jag tillbringade mycket tid på gokartbanan och i olika skogspartier tillsammans med kompisar som också hade bilintresse.

När tävlingssäsongerna är över tillbringar jag mycket tid i Mora. Att kasta sig på snöskotern, isbanorna eller snowboarden är inte långt borta här hemma.


How it all started

I was born in Mora in the autumn of 1984. None of my parents was that particular into racing when I grew up. I saw my first go-kart race at the age of four and knew right away that I wanted to try it myself. When you are a kid you can get your wish trough by the enough amounts of crying and screaming. Dad did not cope with it just as planned, and one day my first go-kart was standing outside the front door at home. Following a lot of laps at the local go-kart track in Mora I took my license in the autumn of 94 and got though three debut races before the winter.

To drive a car has since then been the best there is for me. Between the age of ten and eleven I sneaked out and took my dads company pick-up truck for a ride in the industrial area in Mora. Eventually the rear axel broke and the logistics guys were not my best friends after that. When I was twelve, dad and I managed to get hold of an old Mini. The Mini, witch did not start up when we bought it, was fixed and I then spend a lot of hours at the go-kart track and in nearby forest roads together with friends with the same interest in cars.

When the racing season is over every year I spend a lot of time back home in Mora. To get out on the snowmobile, take a ride on the frozen lake or hit the slopes on the board, is never far away here back home.Visste Du Detta Om Mig?

Namn: Sebastian Hohenthal

...men svarar även till: Seb

Född: 841105

Bor: Mora

Familj: Pappa Mica mamma Ann-Louise och Bror Christian

Yrke: Racerförare

Utbildning: Sportmanagement

Ambition som racerförare: Ge allt

Bästa minne på banan: Att vinna

Sämsta minne på banan: En gång tappade jag ratten

Lustigaste jag upplevt på banan eller i depån: En annan gång föll ett hjul av

Vore jag inte racerförare skulle jag: Flyga jaktplan

Vad mer är jag bra på: Aldrig sitta still

...men detta är jag helt värdelös på: Sitta still

När jag ite tävlar: Åker jag hit och dit på olika uppdrag

Lyssnar på: Rock´n roll

...men inte på: Opera

Ser på: Payback

...men inte på: Såpor

Kör privat: Ford

...men skulle helst vilja ha: Något bakhjulsdrivet med stor bössa

Mitt bästa råd till förare som är fem år yngre: Jobba hårt och försök sitta i bra team

Vilka andra förare hjälper jag? Marcus Michols, Rasmus Mårthen (Gokart) och Jeff Öijer (Snöskoterkross)


Did You Know This About Me?

Name: Sebastian Hohenthal

...but also responds to: Seb

Born: 841105

Lives: Mora

Family: Dad Mica, mum Ann-Louise and brother Christian

Proffession: Racecar driver

Education: Sportmanagement

Ambition as a racecar driver: Give it all

Best memory on the track: To win

Worst memory from the track: Once I lost the steering wheel

Funniest memory I have experienced at the track or in the pit: Another time a wheel came off.

If I was not a racecar driver I would: Fly fighters

What else am I good at: To never sit still

...but at this I absolutely sucks: To sit still

When I am not racing: I go near and far on different appointments

Listens to: Rock´n roll

...but not to: Opera

Watches: Payback

...but never at: Soaps

Privately I drive: Ford

...but would rather have a: Something rear wheel driven with a big gun under the hood

My best advise to a driver five years younger than myself: Work hard and try to be in a good team

Witch other driver do I help? Marcus Michols, Rasmus Mårthen (Go-kart) och Jeff Öijer (Snowmobile cross)
Så här gör Du för att börja köra racerbil!

Go-kart är en perfekt start på Din karriär och det är också i go-kart dagens Formel 1 stjärnor en gång i tiden startade sina första varv. Go-kart kan Du börja köra redan när Du fyllt sju år.
Jag köpte först en begagnad Go-kart och sedan hörde jag mig för hos min klubb Mora MK var jag kunde gå en licenskurs, jag blev hänvisad till Borlänge och Amsbergs Motorstation. Där tog jag licens 1994 och jag kommer än idag ihåg när läraren sa med hög röst. Håller Er på banan, ha kul och kom ihåg. Kör Ni av är det game over!

När Du väl fått Din licens och förhoppningsvis hållit Dig på banan under kursen kommer Du till det oundvikliga. Motorsport är som många andra sporter beroende av bra material. Har en hästhoppare en kass häst blir det inget bra och skulle jag ha dåliga mekaniker blir allt svårare. Är Du ung och precis ska eller har börjat med go-kart är det viktigt att Du har bra puts på grejerna, inga sprickor i chassiet eller dåliga kedjor som går av. Se till att ha ordning och reda på både kart och motor. Motorn skall gå rent och helst av allt gå rent hela loppet. Sen är det bara att köra för fullt!

Ju längre upp i klasserna Du kommer märker Du hur viktigt Din fysiska styrka och uthållighet är. När jag åkte min Första EM tävling i Frankrike blev jag grymt imponerad av det magiska fästet som fanns i kurvorna. Jag kunde gå runt banan och komma till en hårnål där mina skor fastnade och jag trampade vidare. Så mycket gummi låg det i den svängen och när jag testat från tisdagen och kört finalen på söndagen kändes det allt i armar och bröstmuskelatur.

En glad kompis till mig tog nyss licens i ”hemlig” bilklass. Jag följde med på första racet i sommar och när det började dra ihop sig till start bad jag honom att hoppa lite, komma igång och få upp värmen i kroppen. Han skrattade och sa att det bara är sånt jag håller på med. Han sa att han hade värmt upp med tre koppar kaffe och ett wienerbröd. Behövdes det mer energi efter lunch så skulle han ta en rulle Ballerina kakor i pausen. Efteråt var han svettigast i depån! Motorsport är tungt och det krävs bra kondition och koncentration. Träning är alltid bra och det ligger mycket i följande ord: Det Du tränar på blir Du bra på.

Kör hårt och lycka till!

Seb


This is what you do to start racing cars!

Karting is a perfect start of your career and it is also in karting today’s Formula One stars once upon a time made their first laps. Karts you could drive already from the year you turn seven. At first I bought a used kart and thereafter turned to the local racing club up here in Mora, Mora MK. They send me to Borlänge and Amsbergs Motorstadium where I took my license in 1994. I still today remember the words of the instructor said to us in strong tone: “Keep yourselves on the track, have fun and remember. If you go off it is game over!

When you got your license and hopefully have kept you self on the back stuff during the course you will face the unavoidable. Motorsport is just as many other sports dependent on good material to perform. If a jockey had a bad horse nothing would work and it is the same for me if I had bad mechanics. When you are young and are about to start at career or have just started in karts it is important to have everything in order, no cracks in the frame or bad chains that break down while running. Make sure both car and engine are in good shape. The engine should run well and clean, and hopefully during the whole race distance. Then it is just to get out there and go for it!

As you advance through the classes you will notice how important your physical strength will become. When I did my first international kart race at the European Championship in France I was really impressed with the magical traction the rubber had generated in the corners. I could walk around the track and when I got to a hairpin my shoes would stuck as I continued in my socks. That much rubber laid on the tarmac and so when I had been testing from Tuesday and had done the final on Sunday my arms and chest was pretty sore.

Recently a good friend of mine took his license in a not mentioned car category. I came along to his debut race and in time fort the first race I asked him to jump up down a little to get warm and get his body started. He just laughed at me and said it was things only I used to do. He also said he was warmed up from three cups of coffee and a danish. If more energy was required later he would have a roll of cookies in the interception. After the race he was of course the sweatiest man in the pit! Motorsport is hard on you and good physical shape and concentration are required. Training is always a good thing and there is a great deal of truth in these words: What you practice, you will be good at!

Just go for it and good luck!

Seb

> Back