Varumärket Sebastian Hohenthal

För att kunna tillgodose de växande komersiella och ekonomiska krav Sebastians karriär skapar, arbetar vi även målinriktat för att stärka den allmänna kännedomen, både nationellt och internationelt, om racerföraren Sebastian Hohenthal. Det sker genom en intensiv medial exponering med ambitionen att ge en nyanserad bild där Sebastians starka profil och personlighet skall ges ett stort utrymme.


Sebastian Hohenthal - The Brand

To meet the growing commercial and economical demands on Sebastian’s carrier, we are also working on the public knowledge of the racing driver Sebastian Hohenthal, both nationally and internationally. This will happen through an intense medial exposure with the ambition to create a colorful image of Sebastian where his strong profile and personality are given a lot of space.

> Back